1. pochod 64. Pulkov – 4. oddíl Lesní Moudrosti

Z Roškoše jsme se přiblížili autobusem do Znojma. Vyšlápli jsme si kopec na Hradiště, kde jsme se podívali na základy Velkomoravského kostela a podívali se do autenticky zbudované polozemnice. Pokračovali jsme dál podél Dyje až do Mašovic, kde jsme se nejdříve vykoupali a poté i utábořili v místním lomu.
 
Druhý den jsme se přiblížili do Podmolí, odkud jsme pokračovali na Nový Hrádek, kde jsme absolvovali botanicko-historickou prohlídku. Pokračovali jsme dál až k Čížovskému rybníku, kde jsme se utábořili.
 
Další den jsme si udělali výlet na hrad Hardegg, který leží na Česko-Rakouských hranicích. Batohy jsme si nechali v místním informačním centru, kde nám hodná paní domluvila spaní na velké zahradě místní myslivny. Večer se však přihnala znenadání bouřka, takže jsme se stěhovali do stodoly, kde s e v tu dobu nacházela dřevěná štěpka, se kterou jsme se však záhy nuceně skamarádili.
 
Předposlední den jsme dorazili do Vranova, kde jsme se šli podívat na zámek a do muzea opevnění. Vykoupali jsme se v přehradě, ale místo kempu jsme zvolili pěkné místo u opuštěné chatky.
 
Poslední den jsme zvolili odpočinkoví – vyvalili jsme se na pláži vranovské přehrady a okusili „skoro mořské“ vlny.