Zářijový výlet (22. 9. 2018)

Letošní školní rok jsme zahájili jednodenním výletkem do Moravského krasu. V sobotu ráno jsme se potkali na Staré Osadě, odkud jsme se autobusem přesunuli do vesnice Ochoz u Brna. Tam jsme se dozvěděli, že nás dnes čeká cesta nebezpečným krajem lesů, jeskyní i bažin. Abychom všechny překážky zvládli úspěšně překonat, rozdělili jsme se na dvě skupinky a v nich jsme sehnali přísady na mocný lektvar, který dodá sílu našim nohám i botám. Přísady zahrnovaly například vodu z místního starého pramene, kvetoucí rostlinu nebo citrón, který obě skupinky musely někde ve vesnici získat. Po úspěšné přípravě dostal každý pár kapek lektvaru na boty, a pak už jsme se ničeho nemuseli bát a hned jsme vyrazili na cestu. Po modré značce jsme sešli do údolí Říčky. U rozcestí jsme museli zdolat záludnou bažinu, přes kterou se dalo přejít jen díky pohyblivým ostrůvkům. Po jejím překonání nás cesta přivedla k velké jeskyni jménem Pekárna. Nejprve jsme se tu naobědvali, a pak jsme se dozvěděli, že potřebujeme najít ukrytého poustevníka, který nám dá mapu další cesty. Abychom ho nevyplašili, vydali jsme se k němu do nitra jeskyně jen se světlem svíček. Teprve když jsme poustevníka našli a získali od něj důležitou mapu, mohli jsme se vrátit do jeskyně ještě jednou, abychom ji celou prozkoumali – teď už i za svitu baterek. Trasa nás poté vedla údolím Říčky až k líšeňskému hřbitovu a v průběhu cesty jsme si ještě udělali několik zastávek na jídlo i na hraní dalších her.