Výroční Sněm ZS

Letos oslavila Zeměpisná společnost 70. výročí založení. Sešli jsme se v sobotu ráno v SVČ Lužánky, abychom tento významný mezník oslavili. Po nástupu jsme se rozdělili do úderných týmů a přesunuli se do sálu. Při vstupu jsme dostali nové sborníky a několik propagačních předmětů. Jako první jsme se formou kvízu podívali na výstavu a měli jsme za úkol najít odpovědi na otázky právě ve výstavě. Za odevzdané správně vyplněné kvízy jsme dostali sladkou odměnu. Potom co jsme se vrátili zpět, čekalo nás hlasování o plánu činnosti Zeesky na následující školní rok, který jsme si odhlasovali. Následovalo vyhlášení hodností a předání knih. A samozřejmě hlasování do Rady ZS.

Volby na Předsedu ZS byli napínavější, ale po druhém kole je vyhrála Klára Buličková. Volby kronikáře pak Thea Kuklínková a praporečníka Šimon Černoch. Vedoucím Rady ZS bude pak pro tento rok Anna Mackula. Jako oddílové předsedy si děti v oddílech zvolili následovně. Předseda 1. odd. – Šárka Potůčková. Předseda 2. odd. – Anna Křížová, Předseda 3. odd. – Barbora Stratilová, Předseda 4. odd. – Kateřina Komzáková.

Oficiální část jsme zakončili proslovem vedoucího ZS a přípitkem dětským šampaňským. A následovala hostina nejrůznějších chlebíčků.

V další části si Sněm přebral moderátor Matěj, který vedl programovou část Sněmu. Tato část Sněmu byl takový menší ples. Rozdělili jsme se do na začátku určených týmů a vybrali si dvojice. Pánové vytvořili kytice a dámy vytvořili kapesník. Následně si je předali a začli jsme se učit základy Waltzu, které nám předvedli Marťa a Máša. Následně nás v dříve určených týmech čekalo co nejdříve přenést vejce na lžičce tam a zpět. Ale ne běžnou chůzí, nýbrž tancem, který jsme se právě naučili. Vítězný tým dostal výhodu do následující aktivity. Čekalo nás vyhlášení krále a královny plesu. Každý tým si vybral svého zástupce a měli za úkol je co nejlépe vyzdobit. Poté jsme rozkrájeli zeeskové výroční dorty a každý si dali kousek. Při tom týmy prezentovali své kandidáty, kteří rovněž museli předvézt svůj taneční um. Přehlídka byla završena hlasováním. Vítězem krále a královny plesu byli zvoleni Klárka a Tom. Jako vítězové získali odměnu pro celý svůj tým, neboť to byla skupinová zásluha.

No a pak už byl čas se vydat opět k domovu.