Výlet do Moravského krasu – foto + článek

V sobotu, dne 25. listopadu se uskutečnil Výlet do Moravského krasu. Na sraz nás přišlo poměrně málo – já, Pavel, Štěpán, Honza, Vojta B. a Kivi s Honzíkem. Ti, co nepřišli, udělali velkou chybu a jen co dočtou tento článek, začnou své nepřítomnosti na této skvělé akci litovat…
Ale abych se tu nerozepsával moc dlouho. Určitě vás zajímá, co se na tomto výletě dělo. Tak tedy přistupme k věci…
Ze Staré osady jsme vyjeli autobusem do Ochozu u Brna. Na zastávce Říčky jsme vystoupili a sešli jsme dolů do údolí. U mlýna jsme si zahráli několik her – například házení s tenisákem, míčkem…a vajíčkem!!! To nakonec skončilo na nohavici Vojtových kalhot 😀 Po těchto hrách jsme pokračovali údolím dál. Chůzi jsme prokládali různými hrami, a proto nám cesta rychle uběhla. A to už jsme byli u přístupných jeskyní. Nejdříve jsme se podívali do mohutné Pekárny, ve které je napodobenina kresby býka, a poté jsme si prošli Švédův stůl – jeskyni se třemi vchody. A to nejlepší nakonec. Na závěr jsme se podívali do největší z těchto jeskyní – do Netopýrky. Na rozdíl od obou předešlých jeskyní, které byly jen rovnou chodbou, je Netopýrka opravdovou změtí chodbiček. Několik jsme si jich prolezli. Zažili jsme chvíle napětí, když pod Honzíkem, který nám chtěl ukázat, jak se leze do horních pater praskl ztrouchnivělý žebřík, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Poté jsme vyšli ven a pokračovali údolím až k zamrzlému rybníku Hádku. U něj jsme se posilnili horkým čajem a čokoládou (co kdo chtěl), a zahráli jsme si pár her. A pak už zbývalo jen dojít do Ochozu, nasednout na autobus, a tím odjet do Brna.
Franta