Zvadlo na Výlet na kolech 24. 9. 2011

VEDOUCÍ: KOBO

VĚK ÚČASTNÍKŮ: 9 LET A VÝŠE

SRAZ: V 9,00 HODIN NA MOSTĚ U HALY RONDO

NÁVRAT:

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – nejpozději v18,00 hod.,
upřesníme podle počasí, věku a schopností účastníků. Možná se
rozdělíme a přijedeme po skupinkách.

TRASA:

PO CYKLISTICKÉ STEZCE NA JIH OD BRNA

VYBAVENÍ:

POJÍZDNÉ KOLO ÚMĚRNÉ VELIKOSTI JEZDCE A
VYBAVENÉ DVĚMA BRZDAMI, PŘÍLBA, ZÁKLADNÍ
DROBNÉ NÁŘADÍ, POKUD MOŽNO NÁHRADNÍ DUŠE,
JÍDLO A PITÍ NA CELÝ DEN, VHODNÉ VÍCEVRSTEVNÉ
OBLEČENÍ, PLÁŠTĚNKA S KAPUCÍ, POJIŠŤOVACÍ KARTA,
100 Kč včetně rezervy, TELEFONNÍ ČÍSLO RODIČŮ (upřesnění
návratu).

ZA DEŠTĚ SE VÝLET RUŠÍ.