Výlet na Pálavu (11. 2. 2017)

Naše cesta přes zasněženou Pálavu začala ve vesničce jménem Perná. Odtud jsme začali stoupat na skalnatý kopec s plochým vrcholkem, který nese výstižné jméno Stolová hora. Na lavičce s krásným výhledem na obě strany jsme si dali sváču, a poté jsme pokračovali přes Stolovou horu až na pěkný Sirotčí hrádek, stojící na vrcholku kolmého skaliska. Cestu jsme si zpříjemnili hraním oblíbeného "dračáku" a klouzáním na ledové klouzačce. Od hrádku vedla naše trasa přes Klentnici a kolem vysoké skály jménem Martinka až do Soutěsky. Následně jsme již začali stoupat na majestátní Děvín, z jehož vrcholku se nám otevřely výhledy na zasněženou krajinu všude kolem. Zde jsme poobědvali, a pak už nás jen čekal sestup kolem hradu Děvičky až do Dolních Věstonic.