Výlet 22.11. 2014 (článek + fotky)

V sobotu jsme se sešli na Staré osadě, a vyrazili jsme do Jedovnic. Nebylo nás málo, a většinu výpravy zklátila autobusová nevolnost, ale nakonec jsme zdárně dorazili na místo určení. Z Jedovnic jsme vyrazili směrem jeskyně Balcarka. Cestu jsme si zpříjemnili několika tradičními, avšak vylepšenými, hrami, které všechny moc bavili. Poté jsme se podívali do jeskyně, a po zhruba hodinové prohlídce, jsme opět vyrazili na cestu. Následovaly opět hry, z nichž největší úspěch měla hra na medvědy a vlky, pří níž se všichni mohli vyřádit a pobavit. Pak jsme došli k propasti Macocha, kde jsme si dali oběd. Z pohledu do Machochy se všem vrátila autobusová nevonost, ale zvládli jsme to. Následovala cesta zkratkou a krátký přespolní běh na autobus, a cesta zpátky domů.