Vánoční výprava (9.-11.12.2016) – článek + fotky

Letos jsme na Vánoční výpravu vyrazili do Kroměříže. Sešli jsme se s kamarády, abychom osvobodili Ježíše, od kterého jsme dostali zprávu, že je vězněn žárlivými bohy. V Kroměříži jsme se ubytovali v tělocvičně luxusní školy, základny pro naši záchrannou výpravu. Hned den po příjezdu jsme se pustili do luštění zprávy a následně se vydali do ulic Kroměříže hledat indicie, jež nám náš cíl zanechal. Podívali jsme se při tom do vyhlášených Kroměřížských zahrad, kde jsme potkali všemožné druhy živočišné říše a podívali se na pár zajímavých, sic poničených, míst. Do zámku jsme se bohužel nedostali, za což může roční období, které nedovoluje návštěvy tohoto místa. V zahradách jsme také obědvali a nejmenovaný jedinec si zde zajistil na míle vonící bahenní koupel. Po krátké bojovce jsme se pak rozešli po městě, při čemž se našim vedoucím podařilo ukořistit opravdu unikátní literární skvosty z „Knih nejen pro bohaté“. Večer si někteří hráli karetní hry, než jsme byli vysláni ven, na konečnou osvobozující výpravu. Boj s bohy byl krátký, samotnou jejich porážkou mohl Ježíš uniknout a nechal nám na místě za odměnu nějaké sladkosti. Další den jsme po ranních rutinách vyrazili na obhlídku zdejších muzeí. Prohlídli jsme si výstavu o historii člověka v okolí Kroměříže, kde byly vedle sebe pravěké, starověké a středověké nálezy společně s výbavami našich prababiček. Podívali jsme se také na výstavu obrazů, prošli jsme si Kroměřížské podzemí s povídáním o středověkém městě a vyzkoušeli jsme si nějaké svatební šaty na výstavě o této významné události v životech lidí po celém světě ve všech dobách. S novými vědomostmi jsme naplnili prázdné žaludky ve zdejší restauraci a vyrazili na vlak. Měli jsme ještě trochu času, tak jsme hráli hry v parku, kde další nejmenovaný chlapec, inspirovaný svým předchůdcem též vyzkoušel bahenní koupel. Tento fakt už ovšem nebyl tak úsměvný, protože jsme neměli přístup k vodě, v níž by se mohl bahenní muž umýt. Naštěstí jsme i tento problém zvládli a dostali se bez problémů domů.