Setonův závod (27. 4. 2019)

I letos jsme se zúčastnili každoročního Setonova závodu, abychom si s ostatními brněnskými oddíly PTO zasoutěžili v různých tábornických dovednostech od stavění stanu přes poznávání rostlin a živočichů až po práci s mapou nebo uzlování. V našem oddíle jsme poskládali 3 tříčlenné skupinky. V kategorii nejmladších startovali Ríša, Ondra a David, za starší běžěly Káťa a Eva (spolu s Valérkou z 1. oddílu) a dokonce jsme letos měli i jednu hlídku v nejobtížnější kategorii rádců: ve složení Pája, Lele a Honza. Žádná z našich hlídek se sice neumístila na předních místech, ale to vůbec nevadí. Hlavní je, že jsme si užili příjemnou sobotu v soběšických lesích a zase o něco lépe si procvičili všechny užitečné dovednosti.