Rozjezdová výprava (8. – 10. 9. 2017)

Letošní Rozjezdovka nás zavedla do lesnatého údolí říčky Libochovky. V pátek navečer jsme vyrazili vlakem a autobusem do Řikonína, odkud nás čekala příjemná cesta po březích říčky i přes několik brodů až na tábořiště. Zde jsme se pustili do stavby dvou zubříků – velkých stanů s ohništěm. Dříve, než se na krajinu snesla tma, se nám podařilo oba zubříky úspěšně postavit a následně i rozdělat ohýnek, u nějž jsme si dali zaslouženou večeři.

 

Do druhého dne jsme se probudili jako Aztékové a Španělé, bojující proti sobě v hustých středoamerických pralesích. Každý z nás si vybral, na kterou stranu příběhu se chce postavit, čímž se vytvořily dva podobně silné týmy. Od svého zvěda následně oba národy zjistily, že kdesi v okolí má být ukryta mocná zbraň, s jejíž pomocí můžou být boje rozhodnuty, cesta k ní je však popsána pouze záhadným aztéckým písmem. Proto obě skupinky musely obejít další aztécká města, nacházející se v blízkém okolí, a z útržků písma postupně sestavily celou zprávu. Ta je nakonec přivedla ke skrýši, v níž byly ukryty luky a šípy. Následně jsme se pustili do trénování našich střeleckých dovedností. Večer nadešla plížecí hra, při níž každý musel přelstít bdělého strážce, proplížit se do nepřátelského tábora a zde prasknout nafouklý balónek.

 

Třetího dne zrána jsme se pustili do balení. Zbourali jsme oba zubříky, uklidili tábořiště a vydali se na cestu k domovu. Po proudu říčky Libochovky jsme došli do blízké vesničky Chytálky, kde jsme doplnili vodu a nasnídali se. Následně jsme šlapali přes lesy do Dolních Louček, nad nimiž se na kopci nachází zřícenina hradu Lúčka. Podívali jsme se na toto zajímavé místo, prohlídli si všechny zachovalé hradní zdi, a poté jsme již došli až do Tišnova, kde naše víkendové putování skončilo.