První pochod – 4. oddíl

Třetího dne letní expedice jsme se vydali na pochod. Dojeli jsme autobusem do Znojma, kde jsme doplnili zásoby a prohlédli si znojemské památky například rotundu sv. Kateřiny a nebo znojemský hrad. Po vydatném obědu jsme se přes pár KOPEČKŮ vydali do Mašovického lomu, kde jsme se vykoupali a poté vyspali.

Druhého dne ráno nás probudili v 6:00 místní kostely poté už jsme neusnuli a po brzké snídani se vydali na cestu. Po pár kilometrech nás však přepadl déšť, tak jsme se schovali v malé hospůdce, kde jsme si dali něco na zub a za chvíli oběd, poté co déšť zvolnil jsme se vydali na Nový Hrádek, který jsme si prošli, potom jsme vyrazili na cestu do čižovského campu, kde jsme přespali.

Třetího dne ráno nás probudilo kapání, které se po chvíli proměnilo v déšť, my už jsme však byli sbalení a dělali si snídani. Až přestalo pršet, tak jsme se vydali na hrad Hardegg do Rakouska, který ale byl zavřený, a tak jsme si alespoň koupili výborný rakouský chléb za 100 Kč, poté jsme se vydali k polnímu rybníku a cestou jsme potkali první oddíl. V polním rybníku jsme potkali místní domorodce jistého FRANTU Z CHALUPY, který byl velmi upovídaný a ukázal nám fotky na jeho tlačítkovém mobilu, který byl prý dvakrát přejetý TRAKTOREM. Ukázal nám fotky jeho sbírky zvířat, poté si to odfrčel pryč na své stylové koloběžce a my jsme šli spát. 

Poslední den jsme vyrazili jen pár kilometrů do Žerůtek, kde se největší otužilci z oddílu vykoupali v místní studené nádrži (HŘEB mezi otužilci NEBYL), potom jsme si dali oběd a došli do tábora.

Marie, Evžen a N.