Ledová výprava do Olomouce (článek + fotky)

V pátek jsme se sešli krátce po poledni na Hlavním nádraží. Odtud jsme pokračovali vlakem do naší cílové destinace a tou bylo město Olomouc. Z tamního nádraží jsme vyrazili sněhovou stopou k našemu víkendovému doupěti, skautské klubovně, vzdálené asi dva kilometry od vlaku. Cestu jsme úspěšně zvládli a odměnou nám bylo příjemné ubytování. Po vybalení začal každý po svém zkoumat prostory zdější klubovny. Asi největší atrakcí byla kamna, topení v nich a posléze i sekání dřeva. Po večeři jsme si udělali dvě menší divadelní představení. Rozdělili jsme se na dva týmy, přičemž každý měl zpracovat formou scénky pověst o Olomouci. Pověst o orloji a o založení města Olomouce. Obě představení sklidila úspěch. Na dobrou noc jsme si ještě zahrálí městečko Palermo a Salermo a místo pohádky byla další z pověstí.
 
Po sobotní snídani jsme se vypravili na drobný výlet po okolí. Měli jsme namířeno k přírodnímu koupališti Poděbrady. Ovšem koupání v plánu nebylo. Počasí bylo hezké, sice poměrně chladno, nicméně sluníčko nám příjemně svítilo na cestu. Po cestě jsme potkali i nemálo běžkařů. Nejlepší zábavou se staly zamrzlé kaluže, na kterých se jak dobře lkouzalo, tak i skákalo. Příjemně unavení a mokří jsme zamířili zpátky na oběd. V poledňáku v klubovně obcházel pan doktor se svým lékařským pomocníkem, panem koštětem. Odpočatí jsme vyrazili na prohlídku města. Už se začalo pomalu stmívat. Navštívili jsme katedrálu Sv. Václava, prohlédli jsme si náměstí, orloj a morový sloup. Následně nás upoutala místní cukrárna. Každý jsme si dali po jednom zákusku. Někteří měli problém ho sníst, ale bylo to dáno spíše jeho velikostí, protože byly moc dobré. Poté už byla opravdu tma a tak se zavelelo k návratu. Začali jsme pracovat na přípravě večeře. Vaření brambor a obalování sýrů. Nacpali jsme si břicha a zbývající čas před spaním proběhl v odpočinkovém duchu. Přípravu na spánek opět zpříjemnilo čtení pověsti.
 
Nedělní ráno už bylo ve znamení pomalého balení a úklidu. Před obědem se ještě odehrála sněhová bitva a drobné hříčky ve sněhu. Naobědvali jsme, douklidili zbytek místností a vypravili se na nádraží na vlak, který směřoval zpět do Brna k našim rodičům a domovům.
 
Terka