Lakros PTO (5. 10. 2019)

V tuto říjnovou sobotu jsme se vydali na turnaj v lakrosu s ostatními pionýrskými oddíly. I když nám počasí nepřálo už od samého začátku, sešli jsme se v hojném počtu a společně jsme dojeli do Mariánského údolí, kde započal samotný turnaj. Společně s ostatními oddíly ze zeesky jsme se rozdělili do týmů podle věku a postupně si každý tým zahrál celkem 4 zápasy. Naši nejmladší sice moc zápasů nevyhráli, ale o to víc byli do celého turnaje zapálení a snažili se, což se velmi cení. Starší skupinka sestavená ze všech tří oddílů zeesky, které se Lakrosu zúčastnili, vyhrála všechny čtyři zápasy, a tak mohla postoupit do dalšího kola a nakonec vybojovala dokonce 1. místo! Zaslouží si jedno velké UMÍ!

Za náš oddíl se Lakrosu zúčastnilo celkově 11 dětí a 2 instruktorky.