Květnový pochod 11.-13.5. 2012 (článek + fotky)

1.den Sraz byl, no kde jinde než na našem oblíbeném Hlavním nádraží. Od tam jsme jeli vláčkem do Tišnova, kde na nás čekali další dvě členky oddílu, Julča s Anďou. V Tišnově jsme přesedli na vlak, který nás zavezl do Bystřice. Po cestě jsme také mohli zpozorovat tábořiště, kde se konala 1. LEX. Z nádraží jsme tedy vyrazili na tábořiště už v plném počtu. Kousek za Bystřicí jsme si dali sváču. A poté jsme pokračovali v cestě na tábořiště. Cestou jsme dokonce i museli brodit řeku, ale to jenom zpestřilo naší cestu stejně jako menší bloudění. Nakonec jsme, ale úspěšně došli na tábořiště, kde na nás čekali ostatní oddíly. Postavili jsme si, co nejrychleji stany a šli jsme si opéci svůj špekáček. U ohýnku jsme se krásně zahřáli a tak jsme se po dojedení špekáčků vydali do spacáků, kde jsme ulehli k zaslouženému spánku. I když někteří experti ještě do půlnoci stavěli jehlan, ale to byla opravdu jenom vyjímka.

2.den Ráno jsme si u blízké říčky vyčistili svoje zoubky a hladoví jsme se vydali na snídani. Nejdříve jsme nanosili dřevo, aby bylo na čem uvařit čaj a poté jsme se mohli zakousnout do svých buchet. Během snídaně ovšem začalo pršet, a tak jsme se rozdělili na dvě půlky a přisockli jsme se do zubříku 2. nebo 5. oddílu. Tam jsme strávili zbytek snídaně a ještě chvilku poté. Pak jsme se s Majdou vydali do zubříku 1. a 3.oddílu, kde Kivi hrál na kytaru. Odpolední program se poněkud změnil, ale to vůbec nebránilo tomu, abychom si ho náležitě užili. Začali na nás totiž padat krocani. Do zubříku nám dokonce spadla i zpráva zašifrována morseovkou. Když jsme ji rozluštili, dozvěděli jsme se, že ven ze zubříku můžou naráz pouze tři lidi a ti na sobě musí mít tzv. protikrocaní oděv neboli pláštěnku. A dále jsme se dozvěděli, že mimozemšťanům, kteří na nás seslali krocany máme složit oslavnou píseň a uvařit jim ten nejlepší čaj, který umíme. Složili jsme tedy písničku a uvařili jsme kopřivový čajík. Písničku jsme zazpívali a mimozemšťani si přišli pro uvařený čaj. Poté nám přišel další vzkaz, ve kterém se psalo, že mimozemšťani nás vyzývají na souboj ve vesmírných lodích. Vybíhali jsme po jednom ze zubříku a zkoušeli jsme různé pozice, kde by mohli mít mimozemšťani ukryté lodě. Když jsme dohráli našli jsme na papírkách napsané indicie: chlad, tma, schody,… Z toho jsme pochopili, že to bude ten „bunkr“ u kuchyně. Tak jsme tam šli a zastavili jsme odpočítávadlo, které odpočítávalo příchod velkého krocana. A tak byla tato dopolední hra ukončena. Zvítězili jsem nad mimozemšťanami. Po této hře si každý oddíl ukuchtil oběd a potom byl poledňáček. Po poledňáku započala odpolední bojovka. Rozdělili jsme se na tři skupinky a měli jsme za úkol sbírat různě barevné části medvídka, tak abychom složili co nejvíce celých medvídků. Medvídci byly také různě obodavaní: Zelený medvídek-4b, Červený medvídek-3b, Oranžový medvídek-2b, Žlutý medvídek-1b. No, a po této bojovce započali přípravy na večerní táborák. Sbírání, lámání, sekání a řezání dřeva to všechno se uskutečnilo pod rukama různých lidí. Když bylo dřeva dost začali všichni lámat a oddělovat šáší a klacky. Po nalámání jsme dřevo přenesli k ohništi a měli jsme na chvíli volno. Po chvíli volna jsme se převlíkli do košil a byl nástup. A pak konečně očekávaný táborák, který byl na téma jedné knihy E.T. Setona. Vlastně Vencl vždycky přečetl kousek z knížky a poté byli různé soutěže podle té knížky. Třeba skákání do dálky, nejrychlejší vypití pet láhve atd… Nakonec jsme zazpívali závěrečnou píseň Míle, která ukončuje všechny táboráky a vydali jsme se do svých stanů.

3.den K snídani byl chleba s marmeládou. Po snídani jsme se začali balit. Pak nám Kivi řekl, že náš úkol je poklidit modrý asi plastový lístečky u latrýn, protože jsou všude po zemi. Když jsme i přes některé nesouhlasy toto místo poklidili dobalili jsme tak abychom mohli vyjít. Poté jsme si udělali oběd-fazole a vydali jsme se zpět do Bystřice, kde na nás čekal vlak, kterým jsme se přepravili do Tišnova a od tam opět vlakem až do Brna. A po nástup jsme se všichni rozutekli domů.

Káťa