Kroje Pionýrských tábornických oddílů

Na Srazu PTO 25. – 27. května 2007 jsme vypracovali výzkum krojovaných příspušníků PTO. Nejde o vyčerpávající výčet, protože některé oddíly jsme na závěrečném nástupu nezastihli a chybí i kroj náš. Hodláme proto výzkum rozšířit.


Kroje 32. PTO Severka a 21. PTO Hády


Kroje 10. PTO Severka a 66. PTO Brabrouci Modřice


Kroje 176. PTO Vlčata a 34. PTO TUlák