Kátino povídání o Sněmu 12. 11. 2011

Sešli jsme se v Lužánkách. Nástup jsme měli tentokrát venku a Kobo měl dlouhý proslov o lípách, které zasadila zeměpisná společnost v Lužánkách. Poté jsme dostali hlasovací lístečky a volili jsme do Rady ZS. Pak jsme se přemístili do sálu, kde jsme si zahráli zahřívací hříčku. Předávali jsme si láhev, kterou jsme museli mít mezi koleny. Potom jsme se pohodlně posadili, tak abychom měli hezký výhled na promítací plátno. Zhlédli jsme výsledky volení do Rady ZS. Předsedou ZS se stala Velbloud, praporečníkem Šimon a kronikáře jsme museli volit znovu a rozhodovali jsme mezi Peťou K. a Áňou N. Nakonec měla více hlasů Peťa K. a stala se tedy kronikářkou. Potom se schvalovali různé věci jako například předsedové oddílů atd. Předseda 1. oddílu-Makyša, předseda 2. oddílu-Lenka, předseda 3. oddílu- Mirďa, předseda 4.oddílu-Franta a předseda 5. oddílu-Adam. Pak se vyhlásili nové hodnosti a udělovali se knížky za dobrou práci v oddíle. Za náš oddíl jsem dostala knížku já a Franta. Po všemožném vyhlášení jsme viděli divadlo jak to vlastně bylo se zééskou v historii. Bylo to fakt hodně srandovní. V divadle hráli: Kivi, Johny, Markéta, Kačer a Honza Cimr, který vymyslel program na celý sněm. Po divadle následovalo rozdělení do skupin a následně malování na papír, co se nám líbilo v zéésce nebo co bychom chtěli zažít v zeésce. Po domalování jsme dostali papír na kterém byli nejrůznější otázky jako např.: Jestli máš růžové ponožky nebo jestli se bojíš pavouků či jestli si měníš ponožky a mnoho dalších. Ke každé otázce jste měli sehnat podpis jednoho člověka, který splňoval to co bylo napsáno v otázce. Ale nesměli jste tam mít podpis stejného člověka víckrát. Po této skvělé hře jsme se konečně odebrali do vedlejší místnosti a mohli jsme si nabrat jídla tolik kolik sníme. Bylo tam všechno možné. Sladké, slané, kyselé no prostě od každého něco. Odnesli jsme si jídlo ke stolu a mohli jsme začít jíst. Dostali jsme také pití. Kofolu, limču a džus. Po dostatečném najezení a napití byl už konec. Měli jsme nástup a pak už jsme se odebrali do svých domovů s naplněným bříškem, dobrou náladou a s vědomím, že zeéska je zase o rok starší.

Káťa