Článek a fotky z Květnového pochodu

1. Den Jednoho krásného slunečného dne jsme se všichni sešli v Lužánkách, kde byl sraz na Květnový pochod. Počkali jsme až přijdou ostatní oddíly. Když všichni dorazili byl nástup a mohli jsme vyjet. Jeli jsme asi hodinu až jsme nakonec dojeli do Kořence u Boskovic. Došli jsme asi půl kilometru na tábořiště, kde jsme si dali sváču a převlíkli jsme se z košil. Potom jsme čekali až přijede Kuba. Když přijel začali jsme stavět zubřík. Kuba přijel i se Sojkou, takže jsme se naskládali do zubru všichni čtyři. Udělali jsme si večeři – klobásky. Po večeři jsme se odebrali do vedlejšího zubru k páťákům, kde jsme zpívali písničky. Po pořádném prožití písniček jsme se odebrali do svých nevyhřátých spacáků. PŘES NOC BYLA OPRAVDU ZIMA!!!

2. Den Ráno jsme si dali jako vždy snídani. Po snídani započal program. Hráli jsme bojovku na téma Husité. Byli jsme rozděleni na 3 týmy a bojovali jsme proti sobě papírovými koulemi, řemdichami a ten člověk, který měl štít mohl někoho zabít jedině tím, že ho plácnul. Po této dobře vymyšlené bojovce byl překvapivě oběd. My jsme měli smažák s bramborami. Byl moc dobrý. Mňam! Po obědě byl poledňák, ve kterém všichni odpočívali, plnili si minima nebo se polívali vodou. To poslední jsem dělala já. Pak byla hra, ve které se zjistilo jak moc umíme minima, které si plníme. Hru jsme hráli opět po skupinkách. Naše skupinka se umístila na 1. místě, protože měla nejvíc dobře zodpovězených otázek. Když jsme dohráli šli jsme se napít, protože bylo strašné horko a hodně jsme se zpotili, takže jsme se museli něčím osvěžit. Potom byla další hra. Měli jsme za úkol po skupinkách postavit ze dřeva, co nejlepší ochranný vůz. Naše skupinka byla v této hře druhá. Dřevo z ochranných vozů se použilo na táborák. Jenže se muselo nařezat, nalámat a nanosit na hromádky. To je to nejhorší na přípravě táboráku. Když bylo dřevo zpracováno do poslední větvičky donesli jsme si něco na sednutí a shromáždili jsme se u ohně. Ohnivák byl tentokrát Martin Tomášek a táborák byl jak jinak než na téma husitů. Domýšleli jsme písničku, přelívali vodu a naváděli nejmenší ze skupinky poslepu mezi překážkami. Po skončení táboráku jsme ulehli do svých pelíšků a začali jsme pomalu, ale jistě pochrupávat.

3. Den Po snídani se uskutečnil ZETONŮV SÁVOD. Byla to příprava na doopravdický Syrňák. Byli jsme po tříčlenných skupinkách a chodili jsme po stanovištích. Potom byl oběd-fazole. Po obědě jsme se sbalili a odjeli jsme zpátky do Lužánek. V Lužánkách byl nástup, na kterém se vyhlašovalo, kdo se jak umístil v Zetonově Sávodě.

Káťa