Stromy a parky Brna

Kruh přátel ZS opět připravil pro starší a pokročilé hru po Brně. Zváni jsou všichni gardisté. Podrobnosti najdeš na stránkách Zeměpisné společnosti.

Kobova přírodovědná sazka

Na Květnovým pochodě proběhla Kobova přírodovědná sazka. Protože se ji nemohli zúčastnit úpně všichni, připravili jsme na stránkách Zeměpisné společnosti její internetovou verzi. Otestovat znalosti v Kobově přírodovědné sazce.

Dubnový Rodičovník

Dubnový Rodičovník obsahuje informace o 55. Letní expedici, slovníček oddílových pojmů a plán činnosti.