Akce pro rodiče 24.11. 2012 (fotky)

Byla to veliká experimentální akce uskutečněná v rámci výletu, na který přišli, jak členové oddílu, tak i jejich rodiče. Sešli jsme se na Hl. nádraží a to v celkem hojném počtu 20 lidí. Vlakem jsme se dopravili do Bílovic n. S., odkud jsme vyrazili po žluté do Řícmanic. Po cestě jsme hráli různé hry, do kterých se zapojovali samozřejmě i rodiče, např.: evoluce, rozplítačka, povodeň-bomba-průzkumník, dobrý den pojďte ven a také uličku důvěry. Po krátkém nenamáhavém výletku jsme se sešli s ostatními oddíli v Řícmanicích, kde jsme si zahráli cukr, káva,limonáda… a když dorazili všichni, přesunuli jsme se na menší loučku, kde

byl připravený táborák. Nejdříve jsme udělali veliký nástup na malé louce a poté jsme se usadili kolem táboráku a já s Frantou jsme zapálili táborák, protože jsme byli zvoleni do Rady ZS. Po zapálení se začali zpívat písničky a hrát různé hry. Když jsme se pořádně vyzpívali, ukončili jsme písničkou Míle oficiální část táboráku a začala ta neoficiální část a to opékání špekáčků, klobás, chlebů či dokonce sýrů. No a poté se většina rodičů a jejich dětí odebrala na autobus, který jel v pět hodin a dovezl nás do Bílovic, kde jsme nasedli na vlak do Brna. A ta zbývající menšina mohla ještě zůstat u dohasínajícího táboráku.

Káťa