60. Letní expedice Chotčiny (článek + fotky)

Tato letní expedice byla jako každá jiná vyvrcholením celého školního roku stráveného s oddílem. Jako vždy se konala první tři týdny v červenci. Tentokrát byly naše stany postaveny kousek od Chotčin poblíž města Tábor. Už podle místa, kde jsme měli strávit letošní expedici, jde zjistit na jaké téma byla asi hra. Takže celotáborová hra byla tentokrát věnována husitům a době, ve které žili. Když jsme přijeli do tábora uvítali nás křižáci (no, nevím jestli se dá říct uvítali, protože moc milí na nás nebyli). Nejdříve jsme se ubytovali do podsaďáčů a poté jsme si mohli vydělat nějaké groše za různé práce, které nám ukládali křižáci. Bohužel jsme museli odevzdávat daň králi a desátek církvi, takže nám z konečného výdělku moc nezbylo. Hned druhý den jsme vyrazili na náš první pochod. Navštívili jsme Chýnovskou jeskyni, která byla zajímavá tím, že v ní nerostly žádné přírodní krápníky, které ve většině jeskyní jsou. Také jsme se podívali na hrad Choustník, kde nás stihl velký liják. Jednu noc jsme strávili každý sám, a když jsme se ráno probudili museli jsme najít vedoucí, které unesl Karkulín. Ke konci pochodu jsme se také chtěli podívat na Kozí Hrádek a do města Tábor, ale to jsme ze zdravotních důvodů už nestihli. V táboře pak upálili mistra Jana Husa a následně jsme vyhnali biskupa. Také jsme se rozdělili do 4 skupin: Táborité, Orebité, Sirotci a Panská jednota. Udělali jsme si vlajku, nabatikovali jsme trička a vyrobili si řemdihy. Osmý den přijeli mladší, které jsme ihned zasvětili do celotáborovky. Tento den zakončil táborák, na kterém nás pohostil Josef z krčmy. Další dny jsme hráli různé táborové hry, za které jsme získávali povozy do naší skupinkové vozové hradby. Mapovali jsme tábor, hráli jsme scrable, vyzkoušeli jsme si boj se řemdihy a také jsme se zúčastnili Evropské olympiády, kde jsme soutěžili v ringu přes síť a v americké vybíjené. Poté nás také čekal tzv. Den bez vedoucích (DBV), který byl na téma Egypt. Jeden den jsme dokonce dobývali pevnost, kterou obsadili zbojníci. Museli jsme se dostat přes čtyři kruhy, a poté jsme museli zneškodnit toho největšího zbojníka, který byl až na samém vrcholu pevnosti neboli ve čtvrtém kruhu. Po dobytí pevnosti jsme vyrazili na druhý pochod, tentokrát už i s mladšími členy oddílu a to s Aňďou, Julčou, Vojtou, Pájou a Čakem. Na tomto pochodě jsme se konečně podívali do Tábora, kde jsme navštívili jak táborské, tak i strašidelné podzemí a hrad Kotnov, v jehož věži bylo ukryto muzeum. Nakonec jsme vylezli na kostelní věž a také jsme nakoukli na poutní místo Klokoty. Na konci pochodu jsme se sešli s ostatními oddíly a večer jsme úspěšně porazili Křižáky, kteří nám chtěli zničit tábořiště. Když jsme se navrátili do tábora byla další spousta bojovek a her. Jeden den jsme měli dokonce i hru, kterou jsem nazvala Boj o svačinu. Dokonce se konala další Evropská olympiáda, kde se soutěžilo ve fotbalu a lakrosu. A asi dva dny před odjezdem jsem se vydali po skupinkách na výlet, protože jsme museli najít spojence do závěrečné bitvy. No, a pak byla závěrečná bitva u Lipan, kde jsme bojovali všichni proti sobě (husité proti husitům). Během tábora jsme se také šli několikrát koupat do blízkého rybníka a po celou dobu jsme mohli navštěvovat táborovou krčmu. Celou expedici zakončil táborák, kde jsme hodnotili celotáborovku. Myslím, že expedice byla velmi vydařená a každý si z ní odnesl nějaký ten zážitek, ať už to bylo to, že jsme nemohli postavit stan, protože všude byla mraveniště nebo to, že jsme se koupali v úplně ledovém rybníku.

Káťa